Chính sách cookie

Khi tham gia vào 33bet các bạn nên tuân thủ các quy định và chính sách của Cookies. Để các tệp dữ liệu nhỏ thông qua việc sử dụng “Cookies” có thể được tải xuống máy tính cá nhân, laptop hay thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào trang web lần đầu tiên. Điều này sẽ cho phép máy chủ thu thập thông tin từ trình duyệt của bạn. Các thông tin như mẫu hình duyệt web, giới thiệu và sở thích của người dùng sẽ được sử dụng để cho phép điều hướng dễ dàng hơn giữa các trang và cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn nói chung.