Điều khoản và điều kiện sử dụng

  1. Theo quy định của 33bet, người chơi có thể yêu cầu 33bet cung cấp thông tin nhận dạng. Đó là bắt buộc người chơi cung cấp các thông tin yêu cầu khi thông báo của chúng tôi. Nếu người chơi không cung cấp thông tin được yêu cầu, có nghĩa là đồng ý từ bỏ quyền lợi và số dư còn lại trong tài khoản 33BET của người chơi.
  2. Người chơi phải ít nhất 18 tuổi trở lên để tham gia đặt cược hoặc  khuyến mãi. Không đủ tuổi khi đăng nhập tài khoản sẽ bị vô hiệu. Người chơi có thể bất kỳ lúc nào cung cấp cho 33bet khả năng để xuất trình hộ chiếu hợp lệ hoặc hình ảnh ID hợp lệ khác để xác minh tuổi của người chơi và nhận dạng. 
  3. Trong thời gian khuyến mãi, quy định chặt chẽ liên quan đến hành vi của người chơi sẽ được thi hành. 
  4. Gian lận hay không thể hoàn thành điều mục quy định sẽ không được chấp nhận. Trách nhiệm không được chấp nhận cho các mục mà không nhận được bất cứ lý do bởi 33bet.
  5. Tiền gửi chỉ được chấp thuận việc xác minh cần thiết được hoàn thành sẽ được coi là quyền được tham gia khuyến mãi.
  6. 33bet có quyền, bất cứ lúc nào, để thay đổi các điều khoản và điều kiện theo quy định duy nhất của nó bao gồm Công bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ việc khuyến mãi.
  7. Người chơi tham gia chương trình khuyến mãi, phải đồng ý cho 33bet cách sử dụng tên, chân dung và hình ảnh trên trang web và trong các chiến dịch tiếp thị hoặc thay mặt cho 33bet trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không bồi thường thêm và người chơi tuyệt đối từ bỏ bất kỳ khiếu nại chống lại 33bet .
  8. Nhân viên và người thân của các nhân viên 33bet và các đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến 33bet không được phép tham gia chương trình khuyến mãi. 
  9. Người chơi tham gia chương trình khuyến mãi, phải xác nhận tên và địa chỉ được đăng ký trong tài khoản của người chơi là chính xác và cập nhật. 
  10. Trong trường hợp các tranh chấp liên quan đến các quyền tham gia của người chơi trong chương trình khuyến mãi, tất cả các vấn đề liên quan đến việc trao giải thưởng phải phụ thuộc điều kiện, quy định cuối cùng của 33bet.