Điều khoản và điều kiện

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN BÊN DƯỚI TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, SAU ĐÓ HÃY IN VÀ LƯU GIỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY KÈM THEO TOÀN BỘ DỮ LIỆU GIAO DỊCH, CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH CÙNG VỚI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN.

Giới thiệu

33BET (“Công ty”) là một thương hiệu điều hành cá cược từ xa. Công ty được cấp phép và hoạt động theo quy định của Philippine Amusement and Gaming Corporation (“PAGCOR”). Công ty hoạt động thông qua trang Web của mình.

Thông báo việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này là việc tạo ra một thỏa thuận mà bạn chấp nhận bằng cách chọn “Đồng ý” trên trang này và tiếp tục truy cập vào trang Web. Khi bạn thực hiện thỏa thuận sẽ ràng buộc về mặt pháp lý theo các điều khoản và điều kiện này được hoàn tất giữa (a) bạn, người dùng cuối của trang Web (“Người chơi”), và (b) Công ty.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang Web. Tất cả các hoạt động của Người chơi trên trang Web phụ thuộc và chịu sự điều hành của các Điều khoản và Điều kiện này.

Mở Tài khoản Nạp tiền của Người chơi

Để tiếp tục truy cập Dịch vụ Công ty và trang Web, cá nhân đã thiết lập Tài khoản Người chơi ban đầu trước tiên phải mở Tài khoản Nạp tiền (“Tài khoản Nạp tiền”) bằng cách cung cấp tối thiểu những thông tin sau đây, (“Thông tin Người chơi”) do Công ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và vào mọi thời điểm:

  • Họ tên đầy đủ (phải giống với thông tin đã nộp cho tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng);
  • Địa chỉ nhận thư đầy đủ;
  • Số điện thoại hiện tại và hợp lệ;
  • Quốc tịch;

Người chơi phải cẩn thận và thận trọng trong việc nộp thông tin Người chơi được yêu cầu. Họ tên đầy đủ đã nộp sẽ có hiệu lực vĩnh viễn và không thể thay đổi.

Trước khi Rút tiền

Trước khi rút tiền và khi Công ty yêu cầu, Người chơi đồng ý cung cấp ngay lập tức cho Công ty một bản sao giấy tờ tùy thân của Người chơi và bất kỳ tài liệu nào để xác thực thông tin ID và Tài khoản Nạp tiền của Người chơi.

Người chơi ủy quyền cho Công ty sử dụng mọi biện pháp hợp pháp mà mình xem là cần thiết để xác thực thông tin về ID Người chơi và Tài khoản Nạp tiền của Người chơi.

Khi Người chơi cung cấp Thông tin ID Người chơi như được định nghĩa trong tài liệu này, Công ty sẽ xác nhận Tên người dùng và Mật khẩu được Chỉ định (gọi chung là “ID Đăng nhập”), theo đó các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được áp dụng:

Nếu công ty có cơ sở để biết có khả năng xảy ra vi phạm bảo mật , lạm dụng trang Web hoặc bất kỳ hành vi lạm dụng thực sự hay khả nghi nào, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập của Người chơi, Công ty có thể có toàn quyền đình chỉ Tài khoản Người chơi hoặc thay đổi Mật khẩu của ID Đăng nhập và thông báo cho Người chơi sau khi xảy ra sự việc. Đây chỉ là biện pháp ngăn ngừa mà Công ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào khi chọn không thực hiện điều khoản này.

Đình chỉ Tài khoản Người chơi, nếu công ty có cơ sở để tin rằng việc Tài khoản Người chơi tiếp tục được sử dụng sẽ tạo ra thiệt hại bất ngờ hoặc mọi loại tổn thất cho Người chơi hoặc cho Công ty;

Điều khoản Giao dịch

Theo quy tắc chung và tùy vào bộ quy tắc cụ thể hơn được cung cấp trong trang Web này, nếu có, khoản cược chỉ được xem là đã được đặt (“Khoản Cược đã Đặt”) khi Người chơi đặt cược này qua trang Web. Khoản cược được xem là được chấp nhận và ghi lại (“Khoản Cược được Chấp nhận”) chỉ khi khoản cược đã được chấp nhận và ghi lại tuân theo Tài liệu qua máy chủ trò chơi của Công ty. Khoản Cược được xem là đã hoàn tất (“Khoản Cược đã Hoàn tất”) khi được chấp nhận, ghi lại và Người chơi đã được thông báo (qua thư xác nhận điện tử do Công ty gửi tới Người chơi qua Trang web) về sự chấp nhận đã đề cập. Tuy nhiên xin lưu ý rằng TẤT CẢ KHOẢN CƯỢC SẼ BỊ XEM LÀ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ Ở NƠI BỊ PHÁP LUẬT CẤM.

Tài khoản Người chơi phải có số dư tiền khả dụng ít nhất bằng giá trị số tiền tối thiểu để cược trong một Sự kiện hoặc Thị trường để Người chơi có thể đặt cược.

Bất kỳ và tất cả các khoản thanh toán được chi trả cho Người chơi bao gồm mọi khoản thuế, kể cả thuế VAT hoặc mọi khoản thuế doanh thu bán hàng địa phương phải chịu theo tỷ lệ thịnh hành vào ngày diễn ra giao dịch tương ứng. Mọi khoản tiền phải trả cho Công ty phải được chi trả thêm vào với mọi khoản khấu trừ, khoản giữ lại, khoản bù trừ hoặc khoản đòi bồi thường ngược lại, kể cả mọi khoản khấu trừ hay giữ lại vốn có thể được pháp luật yêu cầu liên quan đến tiền thuế. Người chơi phải chịu trách nhiệm, nếu có, về bất kỳ và tất cả các khoản thuế được áp dụng đối với bất kỳ giao dịch nào.

Thông tin chung về 33bet

Trang Web không và sẽ không được xem là lời đề nghị, xúi giục hay lời mời của Công ty đối với việc sử dụng hay đăng ký các dịch vụ cá cược tại mọi vùng tài phán nơi các hoạt động như vậy bị pháp luật nghiêm cấm.

Người chơi xác nhận và bảo đảm rằng mình đã tìm kiếm và nhận được tư vấn pháp lý độc lập và chuyên nghiệp về các quyền, nghĩa vụ, điều khoản, điều kiện và hệ quả theo Tài liệu. Người chơi cũng xác nhận rằng mình đã được giải thích và đã hiểu đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện.